Fat Ass Sevede 2015

INBJUDAN

Den 25/4 går Fat Ass Sevede av stapeln. Fat Ass Sevede är ingen tävling, i ordets rätta bemärkelse, utan mer en heldagsutflykt men med möjlighet till tidtagning för de som vill.

Tid/datum: 25 april 09:45

Startplats: Pelarne Kyrka. Vi ser gärna att så många som möjligt samåker till Pelarne.

Mål: Vena

Rutt: På natursköna stigar via Lönneberga/Silverdalen/Vissböle springer vi den fina Sevedeleden som senare övergår till Lönnebergaleden. Ca 50km. En grov skiss över banan kan ni finna här:
http://www.jogg.se/Rundor/Runda.aspx?id=651323

Terräng: mycket varierande, från asfalt till mer eller mindre obanad terräng med många höjdmeter

Säkerhet: Det finns ingen speciell hjälp att få längs banan så det är viktigt att springa inom sina gränser samt ta med tillräckligt med mat och vatten. Medtävlare ska givetvis hjälpa varandra i nödsituationer. Glöm inte att ta med en mobiltelefon med fulladdat batteri!

Tidtagning: Nej, men alla som fullföljer hela sträckan kan lämna sin tid till tävlingsledningen och resultatlistan delges senare på Facebook samt på www.vimmerbysk.se. Man ansvarar alltså själv för tidtagningen.

Utrustning: ingen obligatorisk utrustning. Vi rekommenderar dock att var och en är utrustade för att klara en dags terränglöpning

Proviant/vätska: var och en ansvarar för sin egen proviant efter behov. I Pelarne kommer det finnas möjlighet att lämna en “Proviantpåse” för vidare transport till Silverdalen, ca 26km, om ni inte vill bära med er denna under hela tävlingen. Allt skräp lämnas på platser som är avsedda för detta, alternativt bärs med till målet.

Brutet lopp: Vi vill ha många deltagare och om sträckan känns lång så får man givetvis själv “kliva av” men då får deltagaren själv arrangera transport. Vi förespråkar att man innan loppet pratar ihop sig om det är fler som tänkt springa delar av loppet för att minska på transportmilen.

Tempo: Tempot bestämmer man själv, men säkerligen kommer det naturligt att bildas flera ”fartgrupper” under loppets gång.

Anmälan: Är gratis. senast 20/4 till info@vimmerbysk.se alternativt via eventet på Facebook.

Vi vill poängtera att detta är en öppen tävling där det inte finns några krav varken från deltagare eller tävlingsledning. Allt enligt Fat Ass grundprinciperhttp://www.coolrunning.com.au/fatass/hq/index.php?title=What_Fat_Ass_Is_And_Is_Not

Inbjudan kommer att gå ut via Facebook samt på hemsidan men eventet är öppet och alla som känner någon som kan vara intresserad att delta får givetvis bjuda in dessa!

Välkomna!
Vimmerby Sportklubb

About

View all posts by